១០ចំណុចនេះ ដែលមនុស្សពូកែរកលុយ ហើយជោគជ័យតែងធ្វើ

3274
ពេញចិត្ត
Contact us, for Ads Here!

មនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែចង់បានលុយ ប៉ុន្តែការប្រឹងប្រែងរកលុយរបស់មនុស្សម្នាក់ៗមានរបៀបខុសៗគ្នា ដោយអ្នកខ្លះចង់រកត្រឹមមួយរស់ អ្នកខ្លះរកដើម្បីតែរក និងអ្នកខ្លះរកលុយបានកាន់តែច្រើនហើយមានគោលដៅច្បាស់លាស់ថែមទៀត។ តើមនុស្សដែលពូកែរកលុយជោគជ័យដល់ម្លឹង ពួកគេធ្វើអ្វីខ្លះ?

១. ពួកគេមិនដែលខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាមើលទូរទស្សន៍។
២. ពួកគេតស៊ូអំណត់អត់ធន់ និងមិនខ្ជះខ្ជាយប្រាក់លើការចាយវាយអត់ប្រយោជន៍។
៣. ពួកគេមិនដែលរអ៊ូរឿងក្រខ្សត់ តែខិតខំប្រឹងរកដើម្បីកុំឱ្យក្រ។
៤. ពួកគេសន្សំប្រាក់ និងរកបានលុយភ្លាមសងបំណុលភ្លែត។
៥. ពួកគេមិនបន្ទោសអ្នកដទៃឡើយចំពោះជោគវាសនាបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេ តែផ្ទុយទៅវិញ ពួកគេប្រឹងប្រែងដើម្បីជម្នះជោគវាសនាក្រីក្រ។
៦. ពួកគេដាក់ចេញផែនការយូរអង្វែងលើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ជាជាងយកលុយទៅចាយវាយលឿនៗមិនគិតមុខក្រោយ។
៧. ពួកគេមិនត្រឹមតែពូកែលក់ទេ ថែមទាំងពូកែច្នៃឱ្យផលិតផលមានគេចង់ទិញគ្រប់គ្នាថែមទៀត។
៨. ពួកគេជឿថាការអប់រំជារឿងសំខាន់ ដូច្នេះទោះបីពួកគេមិនបានរៀនចប់ ក៏ពួកគេនៅឆ្លៀតអានសៀវភៅ ស្តាប់ឬតាមដានកម្មវិធីដែលធ្វើឱ្យពួកគេចម្រើន។
៩. ពួកគេធ្វើការច្រើនម៉ោង មិនខ្វល់ពីម៉ោងចូល ឬ ម៉ោងចេញពីធ្វើការឡើយដូចមនុស្សធម្មតា។
១០. ពួកគេស្រឡាញ់នូវអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើ៕

Contact us, for Ads Here!
Loading...