ភារកិច្ចបង្កើតស្នេហ៍

3144
ពេញចិត្ត
Contact us, for Ads Here!

ភារកិច្ចបង្កើតស្នេហ៍ – Mae Sue Bpak Rai Poo Chai Rot Jat 2018 (Thai Drama)

ចំណងជើងដើម: แม่สื่อปากร้าย ผู้ชายรสจัด
បញ្ចាំងលើប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍លេខ៧ថៃ គឺរឿង”ភារកិច្ចបង្កើតស្នេហ៍
ប្រភេទរឿង៖ កំប្លែង, ស្នេហា
សម្ដែងដោយ៖
Porshe៖ ដាន់
Kwan៖ ក្លិនច័ន្ទ

ក្លិនច័ន្ទ ជាមេអណ្ដើកដែលបានសន្យានឹងរកគូរស្រករអោយដាន ជាថ្នូរនឹងប្រាក់ ១លានបាត តែវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេសម្រាប់បុរស់មាត់រអិលម្នាក់នេះ។
បទចម្រៀងក្នុងរឿងនេះ គឺ ប្រាប់មុនឬអត់

Contact us, for Ads Here!
Loading...