ពន្ធ​ផ្លូវដែល​ឡាន​​គ្រប់​ប្រភេទ​ត្រូវ​បង់​នៅសល់តែ ៦០ថ្ងៃទៀតទេ!

1128
ពេញចិត្ត
Contact us, for Ads Here!

ពន្ធ​ផ្លូវ​នៅសល់ប្រមាណជាង ២ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះ ​បើយោង​តាម​សេចក្ដី​ប្រកាស​របស់​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​ ​ស្ដីពី​ការ​ប្រមូល​ពន្ធ​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹក​ជញ្ជូន​ ​និង​យានជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨​ ​គឺ​ត្រូវ​ប្រមូល​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ ​១ មិថុនា​ ​ដល់ ៣០ វិច្ឆិកា​នេះហើយ។

តើលោកអ្នកបានបងពន្ធហើយឬនៅ? បើនៅសូមពិនិត្យមើល​តម្លៃ​ពន្ធ​​តាម​រថយន្ត​គ្រប់​ស៊េរី​​ឆ្នាំ ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ ៖

១. រថយន្ត​​មាន​​ទំហំ​ស៊ីឡាំង​​​ត្រឹម​​ ១៥០០ cc

 • រាប់​ពី​ឆ្នាំ​​ផលិត​ដល់​ឆ្នាំ ២០១៨​ មាន​ ៥ ឆ្នាំ ​ត្រូវ​បង់​ ៖ ​១៥០ ០០០ រៀល​
 • រាប់​ពី​ឆ្នាំ​ផលិត​មាន​លើស​ពី​​ ៥ ដល់ ១០ ឆ្នាំ​ ត្រូវ​បង់ ៖ ១០០ ០០០ រៀល
 • ​​​​​រាប់​ពី​ឆ្នាំ​ផលិត​មាន​លើស​ពី​​ ១០ ឆ្នាំ​ ត្រូវ​បង់ ៖ ៨០ ០០០ រៀល

រថយន្ត​ទំហំ​ស៊ីឡាំង​ត្រឹម​ ឬ ក្រោម​​ ១៥០០ cc មាន​ដូច​ជា​ Toyota Prius (ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០០៩ ចុះ​ក្រោម), Mazda2 (ស៊េរី​ ២០១៥ ឡើង), Toyota ScionKia Picanto (ឬ​ហៅ​ថា Kia Morning), Chevrolet SparkKia VistoToyota YarisMazda CX-3 (ប្រើ​ម៉ាស៊ីន​ Turbocharge), Ford FiestaFord EcoSport (ប៉ុង​១) និង Toyota Vios ជា​ដើម។

២. រថយន្ត​​មាន​​ទំហំ​ស៊ីឡាំង​លើស​ពី​​​ ១៥០០ cc ដល់​ ២០០០ cc

 • រាប់​ពី​ឆ្នាំ​​ផលិត​ដល់​ឆ្នាំ ២០១៨​ មាន​ ៥ ឆ្នាំ ​ត្រូវ​បង់​ ៖ ​២០០ ០០០ រៀល​
 • រាប់​ពី​ឆ្នាំ​ផលិត​មាន​លើស​ពី​​ ៥ ដល់ ១០ ឆ្នាំ​ ត្រូវ​បង់ ៖ ១៥០ ០០០ រៀល
 • ​​​​​រាប់​ពី​ឆ្នាំ​ផលិត​មាន​លើស​ពី​​ ១០ ឆ្នាំ​ ត្រូវ​បង់ ៖ ១០០ ០០០ រៀល

រថយន្ត​ដែល​មាន​ទំហំ​ស៊ីឡាំង​លើស​ពី​​​ ១៥០០ cc ដល់​ ២០០០ សេសេ​ មាន​ដូច​ជា Honda C-RV (ស៊េរី​ឆ្នាំ​ ២០០៦ ចុះ​ក្រោម), Toyota Rav4 (ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០០៥ ចុះ​ក្រោម), Toyota Prius (ឆ្នាំ ២០១០ ឡើង), Mazda CX-3Chevrolet MalibuFord EcoSport (ប៉ុង​ពីរ), Hyundai TucsonKia Sportage និង Lexus NX 200t ជា​ដើម។

៣. ​រថយន្ត​​មាន​​ទំហំ​ស៊ីឡាំង​លើស​ពី​​​ ២០០០ cc ដល់​ ២៩០០ cc

 • រាប់​ពី​ឆ្នាំ​​ផលិត​ដល់​ឆ្នាំ ២០១៨​ មាន​ ៥ ឆ្នាំ ​ត្រូវ​បង់​ ៖ ​៦០០ ០០០ រៀល​
 • រាប់​ពី​ឆ្នាំ​ផលិត​មាន​លើស​ពី​​ ៥ ដល់ ១០ ឆ្នាំ​ ត្រូវ​បង់ ៖ ៤០០ ០០០ រៀល
 • ​​​​​រាប់​ពី​ឆ្នាំ​ផលិត​មាន​លើស​ពី​​ ១០ ឆ្នាំ​ ត្រូវ​បង់ ៖ ២៥០ ០០០ រៀល

រថយន្ត​​ដែល​មាន​​ទំហំ​ស៊ីឡាំង​លើស​ពី​​​ ២០០០ សេសេ ដល់​ ២៩០០ សេសេ​ មាន​ដូច​ជា Ford RangerFord ExplorerFord EverestRange Rover EvoqueLexus NX 300Lexus NX 300hLexus RX 200t (ឬ RX 300 ឆ្នាំ ២០១៨), Mazda BT-50Toyota Camry ស៊ីឡាំង ៤ និង​ ToyotaHighlander ស៊ីឡាំង ៤ ជា​ដើម។​

៤. រថយន្ត​​មាន​​ទំហំ​ស៊ីឡាំង​លើស​ពី​​​ ២៩០០ cc ដល់​ ៤០០០ cc

 • រាប់​ពី​ឆ្នាំ​​ផលិត​ដល់​ឆ្នាំ ២០១៨​ មាន​ ៥ ឆ្នាំ ​ត្រូវ​បង់​ ៖ ​១ ៦០០ ០០០ រៀល​
 • រាប់​ពី​ឆ្នាំ​ផលិត​មាន​លើស​ពី​​ ៥ ដល់ ១០ ឆ្នាំ​ ត្រូវ​បង់ ៖ ១ ០០០ ០០០ រៀល
 • ​​​​​រាប់​ពី​ឆ្នាំ​ផលិត​មាន​លើស​ពី​​ ១០ ឆ្នាំ​ ត្រូវ​បង់ ៖ ៦០០ ០០០ រៀល

រថយន្ត​​​ដែល​មាន​​ទំហំ​ស៊ីឡាំង​លើស​ពី​​​ ២៩០០ cc ដល់​ ៤០០០ សេសេ ​មាន​ដូច​ជា Range Rover SportLexus RX 350Lexus RX 450hLexus RX 300Lexus RX 330Lexus RX 400hLexus GS 300Lexus GS 350Mazda BT-50Toyota SiennaToyota Camry ស៊ីឡាំង ៦ និង​ Toyota Highlander ស៊ីឡាំង ៦ ជា​ដើម។​

៥. រថយន្ត​​មាន​​ទំហំ​ស៊ីឡាំង​ ៤០០០ cc ឡើង​ទៅ​​

 • រាប់​ពី​ឆ្នាំ​​ផលិត​ដល់​ឆ្នាំ ២០១៨​ មាន​ ៥ ឆ្នាំ ​ត្រូវ​បង់​ ៖ ​២ ០០០ ០០០ រៀល​
 • រាប់​ពី​ឆ្នាំ​ផលិត​មាន​លើស​ពី​​ ៥ ដល់ ១០ ឆ្នាំ​ ត្រូវ​បង់ ៖ ១ ២០០ ០០០ រៀល
 • ​​​​​រាប់​ពី​ឆ្នាំ​ផលិត​មាន​លើស​ពី​​ ១០ ឆ្នាំ​ ត្រូវ​បង់ ៖ ៨០០ ០០០ រៀល

រថយន្ត​​មាន​​ទំហំ​ស៊ីឡាំង​ ៤០០០ cc ឡើង​ទៅ មាន​ដូច​ជា Lexus LX 450dLexus LS (ស៊េរី ២០០០ ដល់ ២០១៧), Lexus LX 570Lexus LX 450Lexus LX 470Lexus GS 460Toyota Land Cruiser និង Toyota Tundra ជា​ដើម។

លោកអ្នកអាចចូលទៅមើលបន្ថែម ឬធ្វើការបង់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធ Online តាមរយៈការទាយយក និងបញ្ចូលកម្មវិធី បង់ពន្ធ ២០១៨
ដោយធ្វើការស្វែងរកនៅក្នុង Google Store ឬ App Store ដោយធ្វើការវាយពាក្យគន្លឹះ Cambodia Road Tax 2018

Contact us, for Ads Here!
Loading...