បុព្វេសន្និវាស

40582
ពេញចិត្ត
Contact us, for Ads Here!
បុព្វេសន្និវាស
បុព្វេសន្និវាស

រឿង “បុព្វេសន្និវាស” ជាប្រភេទរឿងល្ខោនភាគដែលនឹងបញ្ចាំងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ លេខ៣ថៃ។

និពន្ធដោយ រំផែង
ដឹកនាំដោយ ផាវ៉ាត់ ផាន់ផានិក
សម្ដែងដោយ ភុប និង ប៉េឡា
—————————–
សាច់រឿងសង្ខេប៖
កេតសុរ៉ាំង នារីបុរាណវិទូវ័យក្មេង អាយុ២៥ឆ្នាំ មានមុខមាត់ស្រស់ស្អាតដាច់គេក្នុងសាលា នាងបានជួបនឹងឧបទ្ទវហេតុក្រឡាប់រថយន្ត ពេលដែលនាងប្រឡប់មកពីចុះកម្មសិក្សានាខេត្តក្រុងស្រីអយុធ្យា បានបណ្ដាលអោយនាងស្លាប់។

អភូតហេតុមួយបានកើតឡើង គឺនាងត្រូវវិលត្រឡប់ទៅកាន់ ៣៣៣ឆ្នាំមុន គឺក្នុងព.ស ២២២៥ ក្នុងរាជស្ដេចក្រុងស្រីអយុធ្យា។
ពេលដែលកេតសុរ៉ាំងភ្ញាក់ដឹងខ្លួនវិញ គឺនាងបានស្ថិតក្នុងរាង្គកាយរបស់ព្រះនាង ការ៉ាកេតដែលតែងខ្លួនក្នុងឈុតបុរាណ ក្នុងរាជសម័យក្រុងស្រីអយុធ្យា។

Contact us, for Ads Here!
Loading...